For English Scroll Down

Казус на 

Мисията на Lidl Digital е да развива електронната търговия и дигиталните бизнес модели на Lidl – лидерът в търговията на дребно в Европа и четвъртата най-голяма верига магазини в света в ритейл сектора. Ние сме двигателят на онлайн търговията на дребно на Lidl вече повече от 10 години. Освен онлайн магазина на Lidl и портала за пътувания, други бизнес модели, които се разработват от Lidl Digital в международен план, са онлайн пазаруване на цветя, снимки, мобилни услуги, тарифни планове за електричество и други.

Двете букви, които са важни за нас, са IT. Това е причината да продължаваме да разрастваме и задълбочаваме експертизата и компетентността си в сферата на електронната търговия. Онлайн магазинът ни е резултат от нашата ежедневна работа и нещо, с което се гордеем. По пътя ни да станем номер едно онлайн дискаунтър, работим с най-новите технологии, за да осигурим най-доброто преживяване и удовлетвореност за клиентите, които използват онлайн услугите на Lidl.

Нашето предизвикателство за вас ще бъде разработване на функционалност за търсене на продукти – това е една част от работата ни, свързана с разработването на онлайн магазини.

Ако харесваш алгоритми, управление на данни и да програмираш на Java – нашето предизвикателство е точно за теб. Нещата, които ще са необходими, за да се включиш са:

 • Работещо IDE
 • Git
 • Java умения
 • Мотивация да дадеш най-доброто от себе си и да се забавляваш
 • Голяяяма усмивка 🙂 

 

Нашият хакатон ще се проведе на 17-ти август (събота) в офиса ни и ще имаме цял ден за писане на код, преодоляване на предизвикателства и разработване на нови решения. Записването може да бъде индивидуално или като отбор. За тези от вас, които са се записали индивидуално, ще направим разделяне на отбори на място.

А ето и наградите:

 • 1ва награда (отбор) – 3 000 лева
 • 2ра награда (отбор) – 1 000 лева
 • 3та награда (отбор) – 1 000 лева

 

А всеки, който се включи в хакатона ни, ще получи малък стартов пакет с подаръци от нас.

Всеки отбор следва да се регистрира като екипите могат да се състоят от до 4 човека.

Скоро ще бъде обявено и журито, което ще излъчи победителя.

 

ментори от Lidl Digital

Стамен Кочков – Center of Excellence Lead, Lidl Digital

Стамен е професионалист с повече от 20 години опит в софтуерната индустрия. Бил е вицепрезидент за Core Platform Java Technologies в SAP Labs Bulgaria и член на разширения лидерски екип на SAP с членове на ръководни длъжности в компанията по целия свят. Създава и развива екипи с над 130 специалисти в компанията. В периода 2014-2018 г. е Председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и текущо е член на Управителния съвет, като отговаря за дейността на асоциацията в сферата на образованието.

Мартин Цветков  – Commerce Solutions Team Lead, Lidl Digital

Мартин има повече от 13 години опит в областта на софтуерната разработка в различни индустрии като застраховане, електронна търговия и други. В своята кариера той е заемал различни позиции като Software developer, Development Lead и Team lead, и е водел екипи с големина от 3 до повече от 20 специалисти. Техническата му експертиза е насочена към Java-базирани технологии, с дългогодишен опит и работа с платформи като OSGi и Hybris.

Илонка Петкова – Senior Software Developer, Lidl Digital

Илонка Петкова има повече от 10 години опит в разработването на софтуер. Работата ѝ е насочена в разработката на Enterprise приложения от различни сфери. Технологиите, с които има опит са Java и C#, използвайки различни библиотеки, frameworks, и бази данни. Опитът ѝ покрива и разработка с Eclipse RCP и Hybris.

Теодора Петкова – Software Developer, Lidl Digital

Теодора е студент-ентусиаст „Компютърни науки“ при СУ. Нейната страст е Java и има опит в софтуерната разработка в сферата на електронната търговия. Любим цитат: „Education isn’t something you can finish.” (Isaak Asimov)

Георги Димов – Front-End Developer, Lidl Digital

Георги е web developer с опит в цялостното разработване на софтуер от начало до край, използвайки JavaScript и по-конкретно Angular 2+, VueJS, NodeJS и др. Ентусиазиран е да разработва иновативни решения с помощта на нестандартен и находчив подход към предизвикателствата. 

Журито на Lidl Digital

Доброслав Димитров (гост) – съосновател на „Империя Онлайн“ АД 

Павлин Добрев (гост) – Технически директор на „Бош Софтуер Иновейшънс“ 

Стамен Кочков – Ръководител на Lidl Digital България 

Любен Иванов – Софуерен архитект, Lidl Digital 

регистрация за казуса на Lidl Digital

играй и спечели

CASE OF

The mission of Lidl Digital is to build and advance the e-commerce and digital business models of Lidl – the leader in retail business in Europe and the fourth largest retailer in the world by revenue. Two letters that are very important to us: IT. We build and advance our in-house competences in e-commerce to add value to the number one retailer in Europe’s offerings and customer satisfaction.

We are especially proud of one thing – our online shop, which is the result of our daily work. On the way to becoming one of the Europe’s largest online discounters, we rely on state-of-the-art technologies that advance our online business.

So, get your Search together and raise your hand up high for a real-life coding challenge. The task at hand will be to build a product-search functionality. In this way we will give you a glimpse of how we are rolling when developing our online shops.

If you like programming in Java, algorithms and data management – we’re a match. You will need to equip yourself with:

 • Working IDE
 • Git
 • JAVA skills
 • Motivation to give your best and have fun
 • BIG SMILE  🙂

  Our hackathon will take place on August 17th (Saturday) in our office, and we will have one full day to write code, overcome interesting challenges and break new grounds. You can sign up individually or as a team. The participants who signed up individually will be split up in teams onsite.

  We can’t go about this without a prize, of course, and here they are:

  • 1st place (team) – 3 000 BGN
  • 2nd place (team) – 1 000 BGN
  • 3rd place (team) – 1 000 BGN

   

  We have prepared a small “Welcome” gift pack for all participants in the Hackathon as well.

  MENTORS FROM Lidl Digital

  Stamen Kotchkov – Center of Excellence Lead, Lidl Digital

  Stamen Kotchkov is an experienced Executive with over 20 years of technical and management experience in the Information Technology industry and IT services. During his career he has built, nurtured and managed teams of up to 130 specialists. Throughout his professional experience Stamen has demonstrated his strong professional expertise and leadership skills in the companies he has worked for as well as in the Bulgarian IT community, playing an active role in an array of initiatives aimed at improving the IT ecosystem and landscape in Bulgaria. He is a member of the Bulgarian Business Angels community and has chaired the Board of the Bulgarian Association of Software Companies (BASSCOM) in the period 2014 – 2018.

  Martin Tsvetkov –Commerce Solutions Team Lead, Lidl Digital

  Martin Tsvetkov is a professional with more than 13 years of experience in the area of software development in multiple domains such as insurance software, e-commerce and others. During his career he has held different roles from Software developer to Development Lead and Team Lead, and has led teams from 3 to more than 20 people. His technical expertise is in the area of Java-based technologies, having a strong experience working on platforms such as OSGi and Hybris.

  Ilonka Petkova – Senior Software Developer, Lidl Digital

  Ilonka Petkova  has over 11 years of experience in the area of software development. In her career she has worked on Enterprise applications of various scale and from different domains. The technologies she has mainly focused on in her work are Java and C#, using different libraries, frameworks and web development databases. Ilonka has experience with Eclipse RCP development as well as Hybris.

  Teodora Petkova – Software Developer, Lidl Digital

  Teodora is a student and enthusiast in the Computer Science track at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She is passionate about programming in Java. Her software development experience is mainly in the e-commerce area. Favorite quote: “Education isn’t something you can finish” (Isaak Asimov).

  Zhoro Dimov – Front-End Developer  Lidl Digital

  Georgi is a web developer with experience in end-to-end software development. He has worked with JavaScript technologies such as Angular 2+, VueJS, NodeJS and others. He is enthusiastic about developing innovative solutions, using new and creative approaches. 

  jury of Lidl Digital

  Dobroslav Dimitrov (guest) – Co-founder of Imperia Online

  Pavlin Dobrev (guest) – Bosch Software Innovations Technical Director 

  Stamen Kotchkov – Lidl Digital, Center of Excellence Lead 

  Lyuben Ivanov – Lidl Digital, Software Architect  

  REGISTRATION FOR CASE of Lidl Digital

  PLAY AND WIN