For English Scroll Down

Paysafe Group, водещ глобален доставчик на цялостни платежни решения, и най-голямата ИТ общност в България DEV.BG обединяват сили, организирайки Хакатон, който да ви разтърси! Събитието е безплатно и всички ИТ инженери, с изразена страст към технологиите и програмирането, могат да вземат участие. За нас е важно да поставим в центъра софтуерните инженери, с които съвместно да изградим чудесни проекти.

Датата е 17 август! Регистрирайте се и елате да прекараме най-креативните 10 часа за това лято. Хакатонът започва в 09:00 ч. на бул. “Цариградско шосе” 90, в сградата на Paysafe Group, гр. София.

Тази година имаме специална мисия – Социални разплащания. Целта ни е да преобразим начина, по който хората организират личните си финанси и това как разпределят сметката, когато са с приятели.

 Какво е важно да знаете:

 • Участие на събитието могат да вземат максимум 20 сформирани екипа. Всеки отбор следва да се регистрира индивидуално, като не трябва да надхвърля 4 човека. Всяка идея подлежи на одобрение.
 • Екипът ви е необходимо да представи собствена идея, която да отговаря на поставения казус, в случая – Социални разплащания.
 • Всеки един от вас трябва да разполага със собствен лаптоп! Разрешени ще бъдат и всички допълнителни устройства, аксесоари или материали, които биха били от полза или ще допринесат за доброто настроение.
 • Кодът от Хакатона ще е от отворен тип и публикуван в Github!
 • Предварителната подготовка е добра идея! Инсталирайте всичко, което ще ви е необходимо. Препоръчително е да подготвите и основната структура на проекта!

   

  Ние ще се погрижим за храната и напитките през целия ден.

  Всеки един от отборите ще има възможност да се бори за първото място и да спечели голямата награда от 4500 лв., като ще има възможност да представи проекта си с кратка презентация пред журито. Ето и критериите на оценяване:

  1. Функционалност: Колко добре функционира вашият проект?
  2. Креативност: Вашият проект отличава ли се с по-добра креативност и уникалност в сравнение с останалите проекти?
  3. Трудност: Каква степен на трудност сте имали при създаването на решението?
  4. Дизайн: Има ли завършеност проектът и до каква степен се наблюдава лекота в работата с потребителския интерфейс?
  5. Бизнес възможност: Разполага ли вашият проект с качествата да се превърне в любим продукт на стотици потребители?

   

  Когато времето изтече, бъдете готови! Вашият екип ще разполага с 5 минути за представяне на разработката. Времето за представяне ще бъде стриктно следено. Впечатлете ни и екипът ви може да се окаже победител.

  Изберете само един лаптоп за презентиране. Направете финален тест на проекта си и на презентацията преди да излезете да презентирате. Уверете се, че сте свързали лаптопа си с проектора (мултимедията разполага с HDMI кабел).

  Вярваме, че тазгодишният хакатон ще бъде незабравимо преживяване! Станете част от него! Ще ви очакваме!

  ментори от Paysafe

  Александър Караджинов – Софтуерен инженер с над 6 годишен опит и от 2 години е част от екипа на Пейсейф. Програмира на Java, обича народните танци и да спортува.

  Данаил Алексиев – Андроид инженер, който обича чистия код, Java, Kotlin и мляко с ориз.

  Генади Иванов – Принципал софт. инженер в Paysafe с 10 годишен опит в Java технологиите. Участник в множество инициативи, като TechTalks, олимпиади по математика и информатика, хакатони и много вътрешни организации.

  Калоян Георгиев – Софтуерен инженер Paysafe от приблизително 6 години. Предимно Back-End (Java, Spring) и от 2 години Front-end (TypeScript и Angular). Капитан на футболния отбор на Paysafe.

   

  Петър Славов – Софтуерен инженер с над 7 години опит в разработването на мобилни и backend приложения. Обича бира, рок и сноубординг.

   

  Том Младенов – Софтуерен инженер по образование и в момента е част от екипа на Paysafe Group. Пише на JavaScript повече от 6 години. Води вътрешни обучения, презентации за тенденциите във front-end програмирането и е автор на статии с технологична тематика.

   

  Здравко Несторов – Софтуерен инженер в Paysafe. Текущият проект, по който работи е насочен към системата за online разплащания – Skrill. Участва във вътрешни инициативи като ежегодната стажантска програма, а в свободното си време играе и се интересува от футбол.

   

  регистрация за казуса на paysafe

  Paysafe Group and the largest IT community DEV.bg are organizing together a Hackathon and we will rock you. . It’s free and open to all IT engineers with a passion for technology and coding. As a leading global provider of end-to-end payment solutions and a great community, we think it’s time to let developers rule and build amazing projects together.

  This year we have a special mission  – Social Payments. The goal is to reinvent how people organize their personal finance and the way we split the bill.

  So mark your calendars for August 17th, sign up and join us for the most creative 10 hours you’ll spend this summer. Hacking will be held at Capital Fort, Sofia at 09:00 am, August 17th.

  Here are the highlights:

    • Up to 20 teams can participate in the event. Maximum of 4 members per team are allowed and they should register together.
    • Each team should present their own unique idea that falls within the challenge above – Social Payments.
    • Ideas are subject to review.
    • All participants should bring their own laptop! You are also welcome to bring any peripherals, accessories or other materials that would help you and your good mood.
    • Because it’s all open-source and dev-focused, the hackathon will live entirely on Github!
    • Please, prepare yourself, e.g. install everything you will need or prepare code scaffolding for your project.
    • Food and drinks will be provided.

   

   

   

   

  Each team should present their own work and will have the opportunity to pitch for the great prize of BGN 4,500. The projects will be briefly presented to a team of judges who’ll be grading them across these equally weighted categories:

  1. Functionality: How well is your project functioning?
  2. Creativity: Is your project creative and unique given other projects available?
  3. Difficulty: How ambitious of a project was this to create?
  4. Design: Is the UI intuitive and final project polished?
  5. Business opportunity: Can your project become a beloved product for hundreds of users?

  When time is up, be ready. You’ll have only 5 minutes to present your solution. The cutoff time will be strictly enforced. Wow us and your team could be the winner. Designate one laptop as the presentation machine. Test the material on it before you present. Make sure you can connect the laptop to our projector ( FYI we support HDMI )

  Winner will be announced on the same day and prizes will be awarded for the best product: BGN 4,500 for the winning team.

  We believe this year’s hackathon will be the best ever! Be part of it! See you there!

  MENTORS FROM Paysafe

  Aleksandar Karadzhinov – Software Engineer with over six years of experience. Two years for now, he is taking part of Paysafe’s team where he is actively developing in Java. At the same time, Aleksandar likes folklore dances and he is a sports enthusiast.

  Danail Aleksiev – Android Engineer. He likes pure codding, Java, Kotlin and rice pudding.

  Genadi Ivanov – Principal Software Engineer at Paysafe with more than 10 years of experience in Java technologies. He is an active participant in many initiatives such as TechTalks, mathematics and informatics olympiads, hackathones and many internal organizations. He likes folklore dances and hiking.

  Kaloyan Georgiev – Software Engineer at Paysafe for approximately six years. He is a back-end developer (Java, Spring) and also a front-end developer (TypeScript and Angular) for two years. Kaloyan is the captain of Paysafe’s soccer team.

  Petar Slavov – Software Engineer with more than 7 years of experience in developing mobile and back-end applications. He likes beer, rock and snowboarding.

  Tom Mladenov – educated Software Engineer, part of Paysafe Group. Actively developing in JavaScript for more than six years. Tom leads internal trainings, presentations based on trends in front-end programming, also he is an author of articles, related to today’s technology issues.

  Zdravko Nestorov – Software Engineer at Paysafe. The current project that he is working on is strongly related to an online payment system, called Skrill. At the same time, he is taking part of some annual initiatives such as “the intern program”, meanwhile he enjoys not only watching but also playing soccer.

  jury of  Paysafe

  Prof Dr Sylvia Ilieva, Software Engineering, FMI

  Sylvia is professor at Faculty of Mathematics and Informatics in Sofia University „St. Kl. Ohridski“.
  She was tutor of BSc and MSc Software Engineering programs creation in compliance with ACM/IEEE recommendations. She was supervisor of more than 200 MSc thesises. She has a good record of successful participation in European research and education projects.

  Ivan Petrov – VP Software Development at Paysafe Group

  Ivan has close to 20 years of IT experience combined across different technical, architectural and leadership roles. His current role is VP Software Development where he oversees the success and growth of the Paysafe Sofia office, as well as the broader Digital Wallets software development community across Europe and North America, managing teams working across many services and customer facing technologies, mobile as well as R&D teams.

  He is a big believer in automation, cloud computing and improving consumer experience via data. He stands for motivating people through purpose and has driven one of the top internship programs in Sofia establishing Paysafe as a place where people learn and grow.

   

   

  Spasimir Dinev – Head of UX/UI at Paysafe Group

  Spasimir Dinev is Head of UX/UI at Paysafe. Advocate for simple, intuitive applications solving real issues for real people. During the day – leading a team of UX architects, designers, researchers and writers. At night – watching an uncanny amount of TV shows and not being Batman.

   

  Hristina Nedkova – Engineering Manager at Paysafe Group

  Hristina Nedkova has 11 years of IT experience, ranging from quality assurance, scrum mastering, technical leadership to managing software development teams. She is part of Paysafe’s team taking a role as Engineering Manager and she leads the Mobile teams within the Digital Wallets area of the company.

  Hristina is very passionate about software development, technologies, managing engineers and servant leadership. As a strong believer in giving back to the communities, Hristina is an active member of the Bulgarian Agile Community, former chief coordinator of the biggest FOSS event in Bulgaria – OpenFest, supporter and volunteer on various conferences and meetups.

  Alexander Kitov – Product Manager, Crypto at Paysafe Group

  Alex is Product Manager for Crypto at Paysafe with more than 7+ years of experience in building and launching products. Before Paysafe he created a machine learning software (SaaS) for personalizing product discovery while shopping online and started Betahaus | Sofia, the first coworking space in Sofia, before that.
  Alex is passionate about building result-oriented, easy-to-use products (B2B and B2C) and an avid cryptocurrency user since 2017. He combines these two passions in developing and improving the Paysafe Crypto offering. The product has seen tremendous growth, steadily expanding its user base and trading volumes month over month.

  REGISTRATION FOR CASE of paysafe

  PLAY AND WIN